ആറര കിലോമീറ്ററിൽ ഭീമൻ കേക്ക്, റെക്കോർഡിന് കാത്ത് തൃശൂർ

തൃശൂർ: ഭീമൻ കേക്കിന്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തൃശൂർ. 6.56 കിലോ മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഭീമൻ കേക്ക് ഒരുക്കിയാണ് കേരള ബേക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ റെക്കോർഡിന് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ചൈനയിൽ നിർമിച്ച 3200 മീറ്റർ കേക്കാണ് നിലവിലുള്ള ലോക റെക്കോർഡ്. 

അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും ഉയരവുമുള്ള കേക്ക് രാമനിലയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ലളിത കലാ അക്കാഡമിയിൽ അവസാനിക്കും വിധം  രാമനിലയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ ഏഴു നിരയായി മേശകൾ ഒരുക്കി അതിലാണ് ഒരുക്കിയത്. കേരളത്തിലെ 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേയും ചെറുകിട ബേക്കറികൾക്കും ഷെഫുമാർക്കും കേക്ക് നിർമാണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. 20 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ തൂക്കമുണ്ട് കേക്കിന്.

ആയിരം ഷെഫുമാർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേക്ക് നിർമിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഞ്ച് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച കേക്ക് നിർമ്മാണം രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു. ബേക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ ആപ്തവാക്യമായ ശുചിയിലൂടെ രുചി എന്നതിലൂന്നിയായിരിക്കും കേക്ക് നിർമാണമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്, തെർമോകോൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഭീമൻ കേക്കിന് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 2700 മേശകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *