രാജ്യത്ത് സ്ക്കൂളുകൾ 21 ന് തുറക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അൺലോക്ക് 4 ൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ക്കൂളുകൾ തുറക്കും. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം…

സ്ക്കൂളുകൾ ഉടൻ തുറക്കില്ല

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉടൻ തുറക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സ്കൂളുകൾ ഘട്ടം…