മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ്‌ സിപിഐഎമ്മിലേക്ക്

പാലക്കാട്:മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പാർട്ടി വിടും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ സി.പി.ഐ.എം നേതാക്കളുമായി ചില ബിജെപി നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന്…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 648 പേർക്ക് കോവിഡ്

322 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഒക്ടോബർ 16) പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 496 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

217 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്496 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 42 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

153 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 42പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് 127 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

93 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 127പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 99 പേർക്ക് കോവിഡ്

120 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 24) മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 99പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 65 പേർക്ക് കോവിഡ്

103 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 65പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 51 പേർക്ക് കോവിഡ്

82 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് : ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 51പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം…

പാലക്കാട് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180 പേർക്ക് കോവിഡ്

91പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 14) കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 202 പേർക്ക് കോവിഡ്

67 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 202പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി…