അനാരോഗ്യം: കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുഃ പകരം ചുമതല എ.വിജയരാഘവന്

തിരുവനന്തപുരം : സി.പി.ഐ.എാ സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ അവധിയില്‍ .അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്താണ്‌സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചത്. .സ്ഥാനമൊഴിയാനുള്ള കോടിയേരിയുടെ സന്നദ്ധത ഇന്നു…