ജയിൽ വിഭവങ്ങൾക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ വില

തിരുവനന്തപുരം: ജയിലിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നാളെ മുതൽ വില കൂടും. ഒരു രൂപ മുതൽ പത്തുരൂപ വരെയാണ് വിവിധ വിഭവങ്ങൾക്ക് വർധന. നിർമാണവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റംമൂലമാണ് വിലവർധനയെന്നു ജയിൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള ചപ്പാത്തിക്കും വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്കും വിലവർധനയില്ല.
ചിക്കൻ ബിരിയാണി, കപ്പയും ബീഫും എന്നിവയുടെ വില 60 രൂപയിൽ നിന്ന് 70 ആക്കിയതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വർധന. ചില്ലി ചിക്കനും 10രൂപ വർധിച്ച് 50രൂപയായി. ചിക്കൻ കറിക്കും മുട്ട കറിക്കും 5രൂപ കൂടി യഥാക്രമം 25 രൂപയും 20രൂപയും ആയി. ഇഡ്ഡലി വില രണ്ടുരൂപയിൽ നിന്ന് മൂന്നുരൂപയായും ബ്രെഡ് വില 22രൂപയിൽ നിന്ന് 25രൂപയാണ് വർധിച്ചു.
കായ വറുത്തതിന് ഏത്തക്കായയുടെ പ്രാദേശികവില അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. കണ്ണൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അപേക്ഷയിലാണ് നടപടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *