ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉദ്ഘാടനം അൽപ്പസമയത്തിനകം

കൊല്ലം: ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉദ്ഘാടനം അൽപ്പസമയത്തിനകം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. വൈകിട്ട് നാലിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂ ടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ അദ്ധ്യക്ഷനാകും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിമാരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും വേദിയിലെത്തി. പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *