കരിപ്പൂർ അപകടം: അമ്മയും കുഞ്ഞും അടക്കം 15 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി നീങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 14 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 174 യാത്രക്കാരിൽ 123 യ)ത്രക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും ഇതിൽ 15 യാത്രക്കാരുടെ നില അതിഗുരുതരമാണെന്നും ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു .അപകടം നടന്ന കരിപ്പൂരിൽ കുഞ്ഞും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *