സ്വർണ്ണക്കടത്ത്: ഇ.ഡിയുടെ കേസിലും സ്വപ്നയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു

കൊച്ചി: സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ജാമ്യം .കൊച്ചി പ്രേത്യേക കോടതിയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്രം കോ ഫേ പോസെ ചുമത്തിയതിനാലും എൻ.ഐ.എ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാലും സ്വപ്ന യ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല. വ്യാഴാഴ്ച എൻ.ഐ.എ കോടതി സ്വപ്നയുടെ ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കുo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *