പാലക്കാട്136 പേർക്ക് കോവിഡ്

120 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്136 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 99 പേർ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ , ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 35 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.120 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക്

യുഎഇ-1
ആനക്കര സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-1
പാലക്കാട് നഗരസഭ പ്രിയദർശിനി നഗർ സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-35
പറളി സ്വദേശികൾ (47,72 പുരുഷന്മാർ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (36 പുരുഷൻ 29 സ്ത്രീ)

പിരായിരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (37,38 പുരുഷന്മാർ, 34,43 സ്ത്രീകൾ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (28,46 പുരുഷന്മാർ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (6 ആൺകുട്ടി)

കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി (20 സ്ത്രീ)

അയിലൂർ സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

ഷോളയൂർ സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ,32 സ്ത്രീ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

കൊടുമ്പ്‌ സ്വദേശികൾ (45 പുരുഷൻ, 31 സ്ത്രീ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി (77 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (78 പുരുഷൻ)

വടവന്നൂർ സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

മണപ്പുള്ളിക്കാവ് സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശി (45 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം-99
മങ്കര സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (10 ആൺകുട്ടി,5 പെൺകുട്ടി, 40 സ്ത്രീ)

കേരളശ്ശേരി സ്വദേശി (30 സ്ത്രീ)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ (50,60,60,29 പുരുഷന്മാർ, 50,84,54 സ്ത്രീകൾ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (9 ആൺകുട്ടി, 32 പുരുഷൻ, 18 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (33 പുരുഷൻ, 86 സ്ത്രീ)

ലക്കിടിപേരൂർ സ്വദേശികൾ (30,36 പുരുഷന്മാർ)

അയിലൂർ സ്വദേശികൾ (2 പെൺകുട്ടി 47 സ്ത്രീ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

വാളയാർ സ്വദേശികൾ (36,63 സ്ത്രീകൾ,37 പുരുഷൻ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശികൾ (10 ആൺകുട്ടി, 13 പെൺകുട്ടി)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (53 പുരുഷൻ, 44, 18 സ്ത്രീകൾ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (49,64 സ്ത്രീകൾ)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ (59 പുരുഷൻ, 52 സ്ത്രീ)

തെങ്കര സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശികൾ (51 പുരുഷൻ, 32,38 സ്ത്രീകൾ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (23, 58 പുരുഷന്മാർ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (7,3 ആൺകുട്ടികൾ, 46 പുരുഷൻ, 38,52 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് നഗരസഭാ പരിധി (40,40,43,28 പുരുഷന്മാർ)

വടവന്നൂർ സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (35, 40 പുരുഷന്മാർ)

കൊപ്പം സ്വദേശി (44 സ്ത്രീ)

പിരായിരി സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (1 ആൺകുട്ടി, 21 പുരുഷൻ, 26 സ്ത്രീ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (17 ആൺകുട്ടി)

യാക്കര സ്വദേശികൾ (35,53 പുരുഷൻമാർ)

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (18 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (34 പുരുഷൻ, 63, 32 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് കല്ലേപ്പുള്ളിസ്വദേശിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (37)
പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക(56), യാക്കര സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക(45) എന്നിവർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1456 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വീതം
കൊല്ലം, വയനാട് ജില്ലകളിലും അഞ്ചുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 29 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *