ജില്ലകൾ ഭാഗികമായി അടയ്ക്കുന്നു, കാസറഗോഡ് പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ, ബാറുകൾ തുറക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: കാസറഗോഡ് ജില്ല പൂർണമായി അടച്ചിടാനും മറ്റു ജില്ലകൾ ഭാഗികമായി അടയ്ക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

കണ്ണൂർ – കാസറഗോഡ് ജില്ലാ അതിർത്തികൾ അടച്ചു. കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും. ഇതിനായി വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. റോഡിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി. വാഹനഗതാഗതം പൂർണമായി നിലച്ചു. റോഡിലിറങ്ങിയവരെ പോലീസ് മടക്കി അയച്ചു.

മറ്റുജില്ലകളിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടതില്ല. പാൽ,പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾക്ക് തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാം. ജനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കർശനമായി തടയും.

ബാറുകൾ അടച്ചിടും. ബെവ്‌കോയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *