പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 147 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 10) തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ 147പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 78 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 9) ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 78പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 123 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 123 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 136 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്136 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 54 പേർ, ഇതര…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 86 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ജൂലൈ 28) 84 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 20…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 41 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ജൂലൈ 27) ഒരു മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 41 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 51 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ജൂലൈ 23)ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു വന്ന എട്ട് പേർക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മൂന്ന് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ…

ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരത്തിൽ വ്യാപാരശാലകൾ തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി

കോട്ടയം:കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച ചങ്ങനാശേരി മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള നഗരത്തിലേയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 46 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ നടത്തിയ ആൻറിജൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ 36 പേരും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 49 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കുമരംപുത്തൂർ, തൃത്താല സ്വദേശികളായ രണ്ട്,14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയായ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും ഉൾപ്പെടെ 49…