ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രിക്ക് മാസ്ക്ക് നൽകാൻ കുടുക്കയിലെ ‘സമ്പാദ്യം നൽകി പത്ത് വയസുകാരൻ’

തൃശുർ: കേരളം ഒന്നിച്ച് കോറോണയെ നേരിടുമ്പോൾ മാസ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കുടുക്കയിലെ ചില്ലറ തുട്ടുകളായ സമ്പാദ്യം അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി 10 വയസ്സുകാരൻ ആദി.
അമ്മ രമ്യയാണ് മകൻ ആദിയുടെ കുടുക്കയിലെ പണ മുപയോഗിച്ച് മാസ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ആദിയുടെ കുഞ്ഞു മനസിൽ പോലും എന്റെ പ്രസ്ഥാനം അത്ര സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നതായും രമ്യ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. അഭിമാനമാണ് എന്റെ പ്രസ്ഥാനം DYFI

മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാസ്ക്ക് വേണമെന്ന് മെസേജ് കണ്ടാണ് രമ്യ മകൻ ആദിയോട് തമാശയ്ക്ക് കുടുക്കയിലെ പണം മാസ്ക്കിന് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. കുടുക്ക പൊട്ടിച്ച പണവുമായി ആദിയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് രമ്യ മെസേജ് കണ്ടത്.
കുഞ്ഞു കരങ്ങളിൽ അവൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ച സമ്പാദ്യം അമ്മക്ക് നൽകാൻ അവൻ ആദ്യമൊന്നുമടിച്ചു.
പിന്നീട് രമ്യ നമ്മൾ ചോറു കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാസ്ക്കിനായി തുണി വാങ്ങാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവൻ നിറഞ്ഞ മനസോടെ സമ്പാദ്യം അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു. തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും കാരണം ആദിയുടെ കുഞ്ഞു മനസിൽ പോലും എന്റെ പ്രസ്ഥാനം അത്ര സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നതായും രമ്യ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. അഭിമാനമാണ് എന്റെ പ്രസ്ഥാനം DYFI എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രമ്യ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കും തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *